Kamnik – Veronika’s town / Kamnik – miasto Veroniki

Kamnik (Eng)
Kamnik is situated 25 km north from Ljubljana. It is very old town. The name Kamnik was first mentioned in the 11th century. In the Middle Ages, Kamnik was important trading town on the road between Ljubljana and Celje. In this time Kamnik had own mint and it was home for several European aristocratic families. In the town there are two castle ruins (Mali Grad and Stari Grad) as well as renovated Zaprice castle.
Mali Grad it’s the name for town slope where is old castle complex from 11th century. In the complex there are ruins of castle and two storey pilgrim chapel with crypt, unique in Slovenia. Chapel represents one of the most important cultural-historical attractions in Kamnik which has no proper comparison in Slovenian architectural heritage. Castle was build by family of Andechs counts from Bavaria. The most famous legend of Kamnik is compare with this castle. According to the legend enchanted countess Veronika, half-human and half-snake, is guarding the hidden treasure in the castle.
The second castle which was guarding the town in the Middle Ages is Stari Grad (Old Castle). Ruins of the castle are situated on Bergant hill, where is beautiful view of the town.
Third castle named Zaprice and it’s in good condition. It’s renaissance-baroque castle. Inside resides Intermunicipal Museum Kamnik, where are permanent and occasional exhibitions.
The main street of Kamnik is Sutna, with characteristic series of medieval houses leaning one against the other. On the street there is also nice old Sutna Parish Church. Nice architectural area is also near Glavni trg (Main Square).
One of most recognised buildings in Kamnik is Franciscan Friary (Franciskanski Samostan) with Sv. Jakob church. In Kamnik there is also Ursulines monastery from 14th century.
Welcome to the gallery of this charming old town…

Kamnik (Pol)
Kamnik leży 25 km na północ od Lublany. Jest to bardzo stare miasto. Pierwsza pisemna wzmianka o tym miejscu dotyczy twierdzy o tej samej nazwie i datowana jest na XI wiek. W średniowieczu, Kamnik był ważnym miastem na szlaku handlowym Lublana-Celje. W tym czasie miasto miało swoją mennicę, a także było siedzibą kilku europejskich rodów arystorkatycznych.
W mieście znajdują się ruiny dwóch średniowiecznych zamków (Mali Grad i Stari Grad), a także odrestaurowany zamek Zaprice.
Mali Grad (Mały Zamek) to nazwa miejskiego wzgórza, na którym znajduje się zespół zamkowy z XI wieku. W jego skład wchodzą ruiny murów obronnych, strażnica oraz kaplica z kryptami. Kaplica ta stanowi jeden z najważniejszych zabytków architektonicznych Kamnika i stanowi jedyny tego rodzaju zabytek w Słowenii. Zamek został wzniesiony przez bawarski ród arystokratyczny von Andechs. Z miejscem tym związana jest najbardziej znana legenda Kamnika. Opowiada ona o Veronice – pół kobiecie, pół wężu – która pilnuje skarbów ukrytych pod zamkiem.
Drugim zamkiem strzegącym Kamnika w Średniowieczu był Stari Grad (Stary Zamek). Ruiny zamku znajdują się na wzgórzu Bergantowym, skąd rozpościera się wspaniały widok na miasto.
Trzeci zamek Kamnika to renesansowo-barokowa budowla Zaprice. Zamek jest zachowany w dobrym stanie. W jego wnętrzach mieści się siedziba muzeum Kamnika. Można oglądać stałe i czasowe wystawy związane z lokalną historią i kulturą.
Główną ulicą Kamnika jest Sutna z charakterystyczną, średniowieczną zabudową. Na Sutnej znajduje się też zabytkowy kościół parafialny. Miła dla oka zabytkowa architektura znajduje się także dookoła Głównego Rynku (Glavni trg).
Jednym z bardziej charakterystycznych budynków w mieście jest klasztor franciszkański wraz z kościołem Św. Jakuba. W mieście znajduje się także drugi klasztor – należący dziś do Urszulanek – zbudowany na początku XIV w.
Zapraszam do galerii tego niezwykle urokliwego miasteczka…

Click on the preview to open gallery / Kliknij na miniaturkę, żeby otworzyć galerię.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s